Ochrona osób i mienia

Agencja Ochrony Osób i Mienia GARDA Sp. z o.o. realizuje zadania związane z ochroną fizyczną osób i mienia na podstawie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 roku.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe świadczenie usług zarządzania bezpieczeństwem. Przejmujemy na siebie cały proces ochrony mienia w firmie klienta. Rozpoczynając współpracę sporządzamy audyt bezpieczeństwa który identyfikuje zagrożenia, poddaje analizie procedury oraz sprawdza efektywność zabezpieczeń technicznych. Świadcząc usługę opracowujemy wszelkie procedury i regulaminy obowiązujące pracowników ochrony. Dla każdego obiektu sporządzamy plan ochrony, uwzględniający zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia.

Wszystkie obiekty w ochronie fizycznej są podłączone do Centrum Monitoringu celem dodatkowej kontroli, a w sytuacji zagrożenia udzielamy wsparcia Grupy Interwencyjnej.

Usługa może być świadczona na wszystkich rodzajach obiektów, znamy specyfikę ochrony kompleksów biurowych, centrów handlowych, obiektów usługowych oraz hal produkcyjnych. Mamy doświadczenie w ochronie obiektów zamkniętych, terenów otwartych, w tym placów budowy.
Korzyści wynikające z podjęcia współpracy:

 • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności
  To my zatrudniamy pracowników i to my ponosimy wszelkie koszty związane z odprawami, L4 i innymi kosztami pracowniczymi.

 • Zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności
  Strzeżony obiekt będzie w mniejszym stopniu narażony na kradzieże oraz zniszczenia.

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w firmie
  W chronionym obiekcie pracownicy czują się bezpiecznej.

 • Stały nadzór i kontrola nad pracownikami świadczącymi usługi
  Nasza kadra kierownicza będzie stale nadzorowała aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie.

 • Odpowiedzialność materialna za świadczenie usług
  Każdy nasz pracownik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Firma natomiast posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę 500 000 zł.

 • Zwiększenie jakości usług ochrony
  Świadczenie usług odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów

 • Specjalistyczne doradztwo w zakresie ochrony osób i mienia
  Posiadamy w swoim gronie certyfikowanych specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia którzy zawsze służą swoim doradztwem podczas wykonywania usług.

 • Profesjonalny outsourcing procesu ochrony w firmie
  Przejmujemy na siebie cały proces ochrony, odpowiadamy za niego i realizujemy go w profesjonalny sposób.
 • PORADY