Zabezpieczenia techniczne

Do ochrony mienia i obiektów najczęściej są używane zintegrowane elektroniczne systemy zabezpieczeń złożone z następujących systemów, których nazwy sugerują już ich przeznaczenie:

  • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
  • systemy kontroli dostępu (SKD),
  • system telewizji dozorowej – monitoringu wizyjnego CCTV (ang. Closed Circuit Television),
  • systemy ochrony zewnętrznej obiektu(SOZ),
  • zewnętrzne bariery podczerwieni i bariery mikrofalowe,
  • systemy sygnalizacji pożaru i systemy oddymiające.

Każdy z wyżej wymienionych systemów obejmuje co najmniej 3 rodzaje systemów określające ich zastosowanie w małych, średnich i dużych obiektach, różniące się strukturą i organizacją wewnętrzną. Ponadto systemy te posiadają sobie właściwe urządzenia pozyskujące informacje zwane czujkami, czytnikami, kamerami, barierami, kablami czujnikowymi.

PORADY