PORADY

Audyty bezpieczeństwa

Usługa przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa polega na weryfikacji stanu bezpieczeństwa infrastruktury, osób i mienia oraz zabezpieczeń technicznych w Państwa firmie. Świadcząc usługę posługujemy się doświadczeniem oraz niezbędną wiedzą pozyskiwaną przez lata działalności na rynku ochrony. Naszym Klientom proponujemy usługę zawierającą następujące elementy:
 • Analiza i weryfikacji procedur bezpieczeństwa
 • Weryfikacja efektywności zabezpieczeń technicznych
 • Lokalizacji słabych punktów w zakresie zabezpieczeń
 • Analiza potrzeb Klienta w zakresie bezpieczeństwa oraz określenie obszarów, które wymagają specjalnej ochrony
 • Dostarczenie zgromadzonych informacji, analiz oraz sformułowanie zaleceń.

Plany ochrony obiektów

Plan ochrony to aktualna ocena potencjalnych zagrożeń w obiekcie Klienta. Sporządzamy szczegółowe plany ochrony uwzględniające wszystkie niebezpieczeństwa na które może być narażony obiekt, składające się z sześciu podstawowych elementów:
 • Charakterystyka obiektu,
 • Analiza stopnia zagrożenia,
 • Ocena aktualnego stanu ochrony,
 • Dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,
 • Opis technicznych zabezpieczeń obiektu,
 • Zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.

Grupa interwencyjna

W ramach monitoringu systemów alarmowych oraz jako wsparcie usług ochrony nasza firma posiada Grupy Interwencyjne których głównym zadaniem jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie oraz podjęcie działań mających na celu ochronę życia i zabezpieczenie mienia. Służba jest pełniona w trybie 24 godzinnym, ilość załóg Grup Interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania są zawsze dostosowywane do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony oraz warunków drogowych i atmosferycznych. Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi Grupy Interwencyjnej docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.
 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Jest to podstawowy system sygnalizujący włamanie do danego obiektu. Składa się najczęściej z następujących elementów:
 • centrali alarmowej i ekspanderów (wejść i wyjść),
 • manipulatora (szyfratora, klawiatury),
 • czujników (ruchu, otwarcia, zbicia szkła, drgań, itp.),
 • przycisków napadowych,
 • sygnalizatorów,
 • systemów powiadamiania,
 • zasilacza systemu alarmowego.

W bardziej rozbudowanych systemach SSWiN można spotkać także :
 • bariery podczerwieni, mikrofale,
 • systemy ochrony peryferyjnej (zewnętrzne),
 • systemy kontroli dostępu.

System kontroli dostępu

Kontrola dostępu to najnowocześniejsze narzędzie sprawnego zarządzania ludźmi na terenie firmy. Administrator/właściciel określa prawa pracowników firmy w dostępie do pomieszczeń i przejść, czas przebywania, a także czas pracy. Systemy kontroli dostępu umożliwiają za tym pełny monitoring pracowników i pomieszczeń firmy. Umożliwia elektroniczną kontrolę osób wchodzących (wychodzących) do danego obiektu. Kontrola tożsamości osób odbywa się na podstawie:
 • karty elektronicznej (magnetycznej, indukcyjnej, zbliżeniowej) z kodem danej osoby,
 • podanego kodu numerycznego (PIN),
 • cech biometrycznych:
  o rozpoznawania kształtu dłoni,
  o analizy linii papilarnych,
  o badania siatkówki oka,
  o badanie tęczówki oka,
  o identyfikacji na podstawie obrazu twarzy,
  o identyfikacji mowy.
Identyfikacji osoby można dokonać porównując wcześniej zdjęte i zarejestrowane cechy biometryczne z cechami osoby odczytanymi przez czujnik biometryczny na wejściu. Dokładność czy skuteczność kontroli osób zależy więc od rodzaju zastosowanych czytników bądź ich kombinacji.
ACC nie pozwala na wejście niepowołanym osobom oraz wjazd pojazdów do strefy chronionej, z jednoczesną sygnalizacją próby włamania lub nieautoryzowanego dostępu. Monitoruje i identyfikuje obecność osób w poszczególnych strefach ochrony i stanowi podstawowy system ochrony przed dostępem osób niepowołanych do wyznaczonych pomieszczeń, a przez to kształtuje także ruch osobowy na danym obszarze.
Systemy kontroli dostępu mogą być stosowane jako:
 • automatyczne (pojedyncze) czytniki kontrolujące jedno wejście;
 • autonomiczne kontrolery – kontrolujące kilka wejść;
 • system komputerowy kontrolujący poruszanie się setek osób w danym obiekcie.

Systemy dozoru wizyjnego

Systemy wizyjne używane w systemach ochrony należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii branży ochrony technicznej obiektów. Aktualnie rozróżniamy:
 • systemy telewizji dozorowej – tzw. systemy obserwacyjne (analogowe),
 • systemy telewizji dozorowej – detekcyjne (detekujące ruch w polu widzenia kamery),
 • systemy telewizji dozorowej – inteligentne (analizujące zmiany scenerii w polach oznaczonych w polu widzenia kamery),
 • systemy telewizji dozorowej –IP).
Centrum Nadzoru telewizji dozorowej, gdzie człowiek dotąd na ścianie monitorów analizował obraz z każdej kamery i w każdym momencie, zaczyna ustępować nowoczesnym systemom, gdzie każda kamera rejestruje swój obraz, a do Centrum przekazuje tylko obraz z sytuacji alarmowej.
Zatem obserwacja obrazu przez człowieka powoli zaczyna być zastępowana przez programy analizujące zmiany w obrazie, które automatycznie dokonują wyboru i przekazują obraz, przedstawiający wyłącznie sytuację uznaną wcześniej za kryzysową.
 

Usługi czystościowe wewnątrz obiektu


Utrzymanie czystości wewnątrz obiektu jest usługą bardzo zindywidualizowaną pod względem jej zakresu. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby Klienta, nasi pracownicy dołożą wszelkich starań aby usługa spełniała wymagania zarówno pod względem jakości, jak i przeznaczonego na ten cel budżetu. Na świadczenie usług utrzymania czystości składa się szereg drobnych czynności które są identyfikowane w fazie wyceny oraz podczas rozmów z Klientem, a następnie przedstawiane pisemnie w formie oferty współpracy. Standardowe usługi czystościowe wykonywane wewnątrz obiektu to:
 • Doczyszczanie i zabezpieczanie podłóg jest usługą pozwalająca przywróceniu podłogi jej naturalnego stanu, tzn. usunięciu starych powierzchni zabezpieczających, usunięcia starych warstw zabrudzeń przy użyciu działania mechanicznego oraz odpowiednio dobranych środków chemicznych zależnie od rodzaju czyszczonej podłogi (PCV, Linoleum, , terakota, gres, granit, marmur, klinkier, trawertyn, drewno). W przypadku uciążliwych zabrudzeń doczyszczanie może być powtarzane 2-3 razy. Usługa gruntownego doczyszczania podłóg jest zawsze wymagana przed zabezpieczaniem podłóg warstwami zabezpieczającymi lub w celu ich usunięcia z powierzchni.

 • Konserwacja i zabezpieczanie powierzchni podłogowych polega na nałożeniu (na uprzednio przygotowaną powierzchnię) odpowiedniego środka chemicznego w celu ochrony podłoża przed zniszczeniem oraz oddziaływaniem zabrudzeń. Równocześnie zabezpieczenie poprawia znacząco wygląd podłogi. W zależności od rodzaju podłoża oraz preferencji klienta stosujemy polimerowe powłoki ochronne z wysokim połyskiem, półmatowe (satynowe) lub matowe. Powłoki ochronne charakteryzują się wysoką antypoślizgowością. Ułatwiają codzienną pielęgnację a przede wszystkim tworzą barierę dla zanieczyszczeń, co znacząco przedłuży żywotność Państwa podłóg.

 • Pranie wykładzin dywanowych, dywanów i czyszczenie tapicerki możemy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich technologii w zależności od rodzaju wykładziny i stopnia jej zabrudzenia. Czyszczenie wykładzin możemy wykonać jako usługę okresową lub jako czyszczenie gruntowne. Dla czyszczenia okresowego proponujemy metodę zwaną Bonnetowaniem lub Metodą suchej piany. Natomiast dla usunięcia brudu głęboko zalegającego w wykładzinach, dywanach, tapicerce stosujemy czyszczenie gruntowne poprzez tzw. Ekstrakcję – czyszczenie natryskowe.


Centrala alarmowa CA

Pazową jednostką systemu SSWiN, która zbiera i przetwarza informacje pozyskane z dołączonych o niej czujek. Czujkami są urządzenia sygnalizujące zmiany otoczenia wnoszone w wyniku przemieszczania się przez intruza po obszarze podlegającym ochronie.

Do najważniejszych zadań centrali alarmowej należy:
 • zbieranie i analiza wszystkich sygnałów z zewnątrz (z poszczególnych czujek),
 • archiwizacja tych sygnałów (także rejestracja takich zdarzeń jak aktywacja
  i dezaktywacja systemu, awarie, alarmy),
 • przekazanie informacji o alarmie do sygnalizatorów,
 • przesyłanie informacji o alarmie do określonych wcześniej lokalizacji( agencja ochrony, telefon, Policja).

Centrala alarmowa zwykle umieszczona jest w miejscu, gdzie nie jest możliwy jej sabotaż i znajduje się w metalowej obudowie wraz z zasilaczem i akumulatorem).
 

Manipulator

Służy do zarządzania systemem alarmowym. Za jego pomocą można uzbrajać i rozbrajać system sprawdzać jego stan, a także programować centralę alarmową

Czujniki ruchu PIR (pasywne czujki podczerwieni)

są najczęściej wykorzystywanymi czujnikami w systemach alarmowych. Zasada ich działania polega na wykrywaniu zmian natężenia promieniowania podczerwonego. Każdy przedmiot, zwierze a także człowiek emituje promieniowanie podczerwone. Czujki PIR analizują zmiany natężenia tego promieniowania. Zatem jeśli w pomieszczeniu nic się nie porusza - czujka widzi tylko nieruchome "tło" czyli meble, ściany, itp. Jeśli w pomieszczeniu znajdzie się nowy obiekt o innym niż tło natężeniu promieniowania i będzie się poruszał z odpowiednią prędkością (np. 0,2-2,5 m/sek) to czujka wykryje ten obiekt jako intruza i prześle odpowiedni sygnał alarmowy do centrali.

Obecnie najbardziej popularnymi czujkami są czujki PIR mikroprocesorowe. W tych urządzeniach sygnał odbierany przez element PIR jest analizowany w mikroprocesorze czujki i dopiero po zidentyfikowaniu jako wykrycie intruza trafia jako sygnał alarmowy do centrali. Dzięki temu w znacznej mierze wyklucza się fałszywe alarmy.

Czujki mikrofalowe (MW)

Zasada ich działania podobna jest do działania radaru policyjnego. Czujka mikrofalowa emituje fale radiowe o wysokiej częstotliwości (ok. 1-10GHz), które odbijają się od przedmiotów, zwierząt, ludzi i wracają do czujki. Układ elektroniczny czujki porównuje falę wysłaną z falą odebraną. Czujka wykrywa ruch intruza w odległości nawet do 15-20 metrów od niej.
W odróżnieniu od czujek PIR, dla których nawet karton tektury stanowi przeszkodę, czujki mikrofalowe widzą przez cienkie ściany, płyty, kartony, itp.
Można np. zastosować czujki mikrofalowe tylko w pomieszczeniach o najwyższym ryzyku włamania (w pozostałych czujki PIR), lub stosować czujki mikrofalowe o różnych częstotliwościach pracy. Czujki MW wykrywają ruch najlepiej w kierunku od i do czujki (inaczej niż PIR).

Czujki dualne (PIR+MW)

Czujki mikrofalowe najczęściej wyposażane są dodatkowo w czujkę PIR tworząc czujki dualne. Dzięki temu uzyskuje się wysoką odporność na fałszywe alarmy przy zachowaniu dużej czułości czujnika. W czujce dualnej zazwyczaj można wybierać tryb pracy mikrofal i podczerwieni. Czujki PIR czy mikrofalowe wykrywające oddzielnie zmiany termiczne i ruch w polu widzenia znane są jako czujki wielo detektorowe w jednej obudowie. Jako rekordową można przytoczyć czujkę firmy Bosch pięcio detektorową: PIR – bliski (3-4 m), PIR – daleki (15-18m), mikrofala (15-18 m), detektor światła białego i detektor temperatury.

Czujki ultradźwiękowe

Działają na podobnej zasadzie jak czujki mikrofalowe, ale wysyłane przez nie fale mają dużo niższą częstotliwość (ok. 20-30kHz). Dobrze zdają egzamin w małych pomieszczeniach. Są jednak czułe na ruch małych zwierząt, owadów i mogą wywoływać fałszywe alarmy. Obecnie mało popularne.

Czujniki otwarcia (kontaktrony)

To bardzo proste, ale zarazem skuteczne czujniki. Składają się z dwóch elementów: magnesu oraz kontaktronu. Kontaktron to szklana rurka z zatopionymi dwoma stykami. Jeśli kontaktron znajduje się w polu magnetycznym (drzwi zamknięte) - styki są zwarte (lub rozwarte - w zależności od konfiguracji), w momencie otwarcia drzwi magnes oddala się od kontaktronu i jego styki rozwierają się (lub zwierają) przesyłając odpowiedni sygnał do centrali.

Kontaktrony należy mocować w odpowiednim miejscu do drzwi i okien, tak, aby nawet niewielkie uchylenie powodowało alarm.

Czujniki zbicia szkła

Najczęstszymi czujnikami zbicia szkła są czujniki mikrofonowe. Wykrywają one dźwięk tłuczonego szkła. Zazwyczaj wyposażone są w skomplikowane układy elektroniczne, które analizują docierający do mikrofonu dźwięk. Jeśli najpierw rejestrowany jest dźwięk niskiej częstotliwości (uderzenie w szybę), a po nim następuje dźwięk wysokiej częstotliwości (rozsypywanie się stłuczonego szkła) - czujka sygnalizuje alarm.

Czujki udarowe

Wykrywają drgania podłoża, do którego są przymocowane. Najczęściej montuje się je na drzwiach, ramach okiennych, sejfach, ścianach, itp. Jeśli drgania podłoża przekroczą określoną wartość (ustawioną czułość) - czujka sygnalizuje alarm.

Przyciski napadowe

Służą do uruchamiania cichego alarmu napadowego, o którym powiadamiane są agencja ochrony i/lub policja. Przyciski napadowe to zazwyczaj proste urządzenia umieszczane w miejscach, gdzie najczęściej przebywamy i gdzie jesteśmy zagrożeni napadem. Przyciski napadowe mogą być zwykłe (włączniki), z pamięcią lub bezprzewodowe (piloty).

Sygnalizatory

To bardzo ważne elementy systemu alarmowego. To one przekazują informację o alarmie od centrali do otoczenia. Ze względu na miejsce montażu rozróżniamy sygnalizatory zewnętrzne i sygnalizatory wewnętrzne.
 • Sygnalizatory zewnętrzne - to urządzenia wyposażone zazwyczaj w sygnał optyczny (żarówka, lampa wyładowcza - błyskowa) i sygnał dźwiękowy o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny lub głośnik o natężeniu dźwięku ok. 120dB). Sygnalizatory zewnętrzne montujemy w miejscach trudnodostępnych, na znacznych wysokościach (np. powyżej 5 metrów). W przypadku konieczności montażu sygnalizatora na nieznacznej wysokości (np. 3 metry) należy stosować sygnalizatory z własnym zasilaniem awaryjnym. Takie sygnalizatory kontrolują cały czas podłączenie z centralą alarmową i przy sabotażu (odcięciu przewodu, zerwaniu ze ściany) automatycznie sygnalizują stan alarmu pobierając prąd z własnego - wewnętrznego akumulatora.

 • Sygnalizatory wewnętrzne to urządzenia wyposażone zazwyczaj tylko w sygnał dźwiękowy o wysokiej częstotliwości i dużej głośności. Instaluje się je wewnątrz pomieszczeń, w miejscach najbardziej narażonych na wejście intruza. Najczęściej montowane są w holach, przedpokojach, na wspólnych korytarzach. Ich zadaniem jest wypłoszenie intruza z wnętrza pomieszczenia.

Systemy powiadamiania

Niezwykle ważnym elementem systemu alarmowego jest powiadamianie o wystąpieniu alarmu odpowiednich osób i instytucji. Dzięki temu odpowiednie służby mogą podjąć szybką interwencję - powiadomione o wystąpieniu zagrożenia. Obecnie najczęściej stosowane w systemach alarmowych są powiadomienia telefoniczne, GSM i radiowe.

 • Powiadomienie telefoniczne (dialer) to najpopularniejszy system powiadomienia o alarmie. Powiadomienie telefoniczne działa podobnie jak zwykły telefon. Centrala jest podłączona pod zwykłą linię telefoniczną (może być pod tą samą co telefon). W momencie wykrycia alarmu dialer centrali alarmowej dzwoni na wybrane numery telefonów (wcześniej wpisane do pamięci centrali) i odtwarza komunikat głosowy nagrany wcześniej na syntezerze mowy. Możliwa jest także komunikacja cyfrowa centrali alarmowej z agencją ochrony. Wówczas zamiast komunikatu głosowego dialer telefoniczny przekazuje informację cyfrową (kod monitoringu). Dużą zaletą powiadamiania telefonicznej jest jego niski koszt oraz brak stałych opłat (opłaty pobierane są tylko za połączenia telefoniczne) oraz prostota instalacji powiadamiania. Niestety powiadamianie telefoniczne szczególnie narażone jest na sabotaż (odcięcie linii telefonicznej) i w obiektach o dużym zagrożeniu stosowane jest równolegle z powiadomieniem GSM lub radiowym.

 • Powiadomienie GSM staje się coraz bardziej popularnym sposobem realizacji powiadamiania o alarmie. Realizowane jest zazwyczaj za pośrednictwem modułów GSM podłączonych do telefonów komórkowych (z aktywną kartą SIM) lub za pomocą modułów GSM wyposażonych w przemysłowe telefony komórkowe (na płycie modułu). Powiadomienie GSM o alarmie przekazywane jest zazwyczaj w formie SMS-ów lub/i komunikatów głosowych na wybrane numery telefonów komórkowych lub stacjonarnych. W przeciwieństwie do powiadomienia po zwykłej linii telefonicznej powiadomienie GSM nie jest tak bardzo narażone na sabotaże, co jest niewątpliwą zaletą. Należy się jednak liczyć w tym przypadku ze stałymi kosztami utrzymania karty SIM w telefonie powiadamiania GSM.

 • Powiadomienie radiowe o alarmie stosowane jest przy nieznacznych odległościach pomiędzy centralą alarmową a odbiorcą sygnału (np. stacją monitorowania alarmów). Realizowane jest za pośrednictwem nadajników i odbiorników pracujących zazwyczaj w paśmie 433MHz lub 27MHz z transmisją cyfrową. Powiadomienie radiowe wiąże się z dosyć dużymi kosztami instalacyjnymi (zwłaszcza nadajniki o dużym zasięgu) ale niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
Zasilanie systemu alarmowego:
Wszystkie elementy systemu alarmowego aby działać muszą być zasilane. Zasilanie czujek ruchu, sygnalizatorów, manipulatorów i innych elementów systemu alarmowego realizowane jest zazwyczaj przez zasilacz centrali alarmowej. Zasilacz ten pobiera prąd z zasilacza sieciowego całego systemu alarmowego. Zasilacz sieciowy najczęściej znajduje się w tej samej obudowie co centrala alarmowa. Oprócz zasilania sieciowego 230V centrala alarmowa musi mieć także źródło zasilania awaryjnego. Są nim akumulatory bezobsługowe mieszczące się także w obudowie centrali alarmowej. W bardziej rozbudowanych systemach SSWiN stosuje się także zasilacze buforowe, które uzupełniają zapotrzebowanie na moc wszystkich elementów systemu.

Bardziej rozbudowane systemy alarmowe zawierają także inne elementy - np. bariery podczerwieni, bariery mikrofalowe, czytniki kart zbliżeniowych, itp. Stosowane są one zazwyczaj w systemach ochrony zewnętrznej w obiektach o wysokim i bardzo wysokim ryzyku włamania.

 

Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych


Usługi tego typu polegają głownie na utrzymaniu terenów zielonych wokół obiektów. Form świadczenia usługi jest bardzo dużo, ich zakres oraz konfiguracja zależą tylko i wyłącznie od woli Klienta.

Zakres naszych usług w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych obejmuje:
 • zbieranie śmieci
 • zamiatanie dróg, parkingów, chodników, placów, itp.
 • koszenie, grabienie, wywóz ściętej trawy
 • chemiczne zwalczanie chwastów
 • przycinanie żywopłotów
 • grabienie i usuwanie liści
 • przycinanie drzew i krzewów
 • nasadzanie kwiatów, drzew i krzewów
 • utrzymanie zieleni w dobrej kondycji poprzez nawożenie, podlewanie i ochronę chemiczną przed szkodnikami i chorobami.
W okresach zimowych, podczas opadów śniegu dodatkowo oferujemy:
 • odśnieżanie dróg, chodników, placów i parkingów
 • usuwanie skutków gołoledzi (piasek, mieszanki solne, chemiczne)
 • pogotowie wyjazdowe ciężkiego sprzętu
 • wywóz odgarniętego śniegu.

Sprzątanie pobudowlane


Sprzątania pobudowane jest niezbędne po zakończeniu wszelkich prac remontowo-budowlanych. Usługa polega na doprowadzeniu placu budowy do stanu umożliwiającego przeprowadzenie dalszych prac wykończeniowych lub przygotowanie budynku do sprzedaży. Po wykonaniu usługi cały obiekt jest kompleksowo wysprzątany i zabezpieczony przed zabrudzeniami. Usługę wykonuje przeszkolony personel posługujący się odpowiednim sprzętem i specjalistycznymi środkami czyszczącymi.

Zakres oferowanych usług polega na:
 • usunięciu pozostałości po ekipach remontowo-budowlanych (folie, opakowania itp.)
 • usunięciu pozostałości śladów cementowo - wapiennych ze wszystkich powierzchni
 • usunięciu resztek farb, klejów i silikonów ze wszystkich powierzchni
 • wyczyszczeniu całego wyposażenia
 • gruntownym wyczyszczeniu podłóg twardych i tekstylnych
 • umyciu okien i ram okiennych.

W zakresie innych prac specjalistycznych możemy Państwu zaoferować min.:
- doczyszczenie i zabezpieczanie powierzchni podłogowych, doczyszczanie, olejowanie lub woskowanie powierzchni drewnianych,
- usuwanie nietypowych zabrudzeń jak graffiti, pozostałości gum, farb, klejów itp.
- gruntowne doczyszczanie posadzek kamiennych, ceramicznych
- czyszczenie elewacji, mycie przeszkleń.