OFERTA

Oferta ochrony fizycznej stałej dla obiektów przemysłowych
Obejmuje wdrożenie koncepcji funkcjonowania służb ochrony przy wykorzystaniu elektronicznego systemu monitoringu pracy służb ochrony np. Active Guard lub Seven Guard. Dodatkowo firma wykonuje audyt bezpieczeństwa, w którym ocenia stan bezpieczeństwa obiektu i przedstawia rozwiązania mające na celu ich ograniczenie lub wyeliminowanie. w ramach oferty zapewniamy:
  • jednolite umundurowanie letnio-zimowe,
  • łączność dla pracowników ochrony, system monitoringu pracowników i niezbędne wyposażenie,
  • stały nadzór nad usługą Kierownika Obiektu (KZW- licencja II stopnia),
  • nadzór i kontrole pełnomocnika ds. ochrony w randze Członka Zarządu
  • kontrole audytora wewnętrznego ds. ochrony,
  • w razie wystąpienia szkody zapewniamy pokrycie strat z polisy OC

PORADY

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, ofertę cenową przygotowujemy po spotkaniu z Klientem, na którym wspólnie ustalamy zakres i szczegółowe wymagania.
Doradzamy i proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania.