HISTORIA

Spółka GARDA została zawiązana w 1995 roku, jednakże po 2 latach jej działalności została zawieszona. W roku 2005 nastąpiła zmiana właściciela Spółki i przeniesienie jej siedziby do Sosnowca. W 2007 roku firma podjęła niezbędne kroki do uzyskania Koncesji MSWiA umożliwiającej świadczenie usług polegających na ochronie osób i mienia. Spółka GARDA obecnie działa w dwóch obszarach:
 • Jako Agencja Ochrony Osób i Mienia świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego na podstawie Koncesji.
 • Jako firma outsourcingowa obsługująca procesy biznesowe zachodzące u podmiotów sektora MŚP. Zakres obsługiwanych przez nas procesów biznesowych obejmuje m.in.:
  • Procesy kadrowo – płacowe w zakresie ewidencji pracowników, rozliczania grafików, rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych, itd.
  • Procesy finansowo – księgowe w zakresie rozliczania bieżącej działalności gospodarczej partnerów.
  • Procesy przetwarzania danych – przygotowywanie raportów i analiz finansowych, prezentacji danych.
  • Procesy sprzedaży wraz z rozliczeniami stanów magazynowych.
  • Procesy szkolenia kadr.
  • Procesy przygotowania i transferu dokumentacji handlowej oraz innych dokumentów dotyczących świadczenia usług ochrony.

DANE

ADRES:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 7
41-219 Sosnowiec


Telefon: +48 32 290-65-56/57
Telefon: +48 32 291-75-86
E-mail: garda@gardasystem.pl
Fax: +48 32 363 31 35

NUMER W KRS: 0000235583
REGON: 272838146
NIP: 637 10 97 876
KONCESJA: Nr L-0047/07 z dn. 19 Lutego 2007r
NR KONTA: 67 1050 1214 1000 0022 9596 1839
 

UDZIAŁOWCY

Prezes Zarządu – Wojciech Haliniak

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Wiceprezes Zarządu – Witold Rosa

Absolwent Wydziału Górniczego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Finansami Firmy na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników zdobył jako Regionalny Menadżer w Spółce Dokumenta S.A. i EarthShield Polska Sp. z o.o. Prowadził wiele projektów organizacyjnych i finansowych Spółki. Jest członkiem Rady Krajowej Polskiej Izby Czystości.