OFERTA

Oferta ochrony mienia dla obiektów handlowych
Proponujemy zainstalowanie systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) zawierającego niezbędną ilość kamer umiejscowionych w newralgicznych miejscach firmy. Szczegółowa koncepcja zawierająca rozwiązania mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych zagrożeń zostaje przygotowana każdorazowo po dokonaniu wizji obiektu.
Oferta ochrony fizycznej stałej dla obiektów przemysłowych
Obejmuje wdrożenie koncepcji funkcjonowania służb ochrony przy wykorzystaniu elektronicznego systemu monitoringu pracy służb ochrony np. Active Guard lub Seven Guard. Dodatkowo firma wykonuje audyt bezpieczeństwa, w którym ocenia stan bezpieczeństwa obiektu i przedstawia rozwiązania mające na celu ich ograniczenie lub wyeliminowanie. w ramach oferty zapewniamy:

KONTAKT

GARDA sp. z o.o.

Miasto: 41-219 Sosnowiec
Ulica: ul. Modrzewiowa 7
Telefon: +48 32 290-65-56/57
Telefon: +48 32 291-75-86
E-mail: garda@gardasystem.pl
Fax: +48 32 363 31 35

USŁUGI

  • Ochrona osób i mienia
  • Monitoring
  • Zabezpieczenia techniczne
  • Utrzymanie czystości

Ochrona osób i mienia

Agencja Ochrony Osób i Mienia GARDA Sp. z o.o. realizuje zadania związane z ochroną fizyczną osób i mienia na podstawie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 roku. Nasza oferta obejmuje kompleksowe świadczenie usług zarządzania bezpieczeństwem. Przejmujemy na siebie cały proces ochrony mienia w firmie Klienta.

Monitoring

Monitoring ma na celu zniechęcanie potencjalnych przestępców do podejmowania działań w rejonie objętym monitoringiem, sprawuje nadzór nad miejscami mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa osób np. ciągi komunikacyjne lub parkingi. System pozwala uzyskiwać materiał filmowy wysokiej jakości który pozwala na ewentualne wykorzystanie go do identyfikacji osób lub pojazdów, co zapewnienia skuteczne i szybkie interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Utrzymanie czystości

Potrafimy sprawnie przejąć i realizować proces utrzymania czystości w firmie Klienta. Nasza oferta obejmuje kompleksowe zarządzanie zasobami i procesami niezbędnymi do realizacji usługi, wdrażamy efektywne i elastyczne rozwiązania wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie które zdobywamy świadcząc usługi dla stale rosnącej liczby klientów.

Zabezpieczenia techniczne

Zaawansowane systemy zabezpieczenia technicznego mają za zadanie wspieranie procesu świadczenia usług ochrony. Stanowią kluczowe ogniwo systemu ochrony. Przy odpowiedniej konfiguracji i jakości sprzętu gwarantują najskuteczniejszą ochronę, likwidując tzw. czynnik ludzki.